Hudba

S velkým nadšením jsem přijal zakázku od dvojice hudebních skladatelů, neboť ozvučení webu může být užitečné nejen pro mě, ale i pro moje budoucí klienty - vždy to obohatí web, protože začnete návštěvu takové stránky vnímat dalším smyslem navíc. Tím vám zůstane navíc v paměti.

Mým záměrem bylo vytvořit zcela novou doménu, a poté ji dostat na první místa ve výsledcích vyhledávání nejen na dané klíčové slovo Hudba, ale s důrazem na termíny, vycházející z daného klíčového slova.

Hudba - stav před započetím prací

Moji klienti sice měli již svůj web www.wisiart.com, ale na ten nikdo samovolně nechodil. Dostali se na něj pouze ti, kteří dostali vizitku nebo získali odkaz emailem od samotných skladatelů.

V hudební branži je slovo hudba velmi širokým pojmem. Proto bylo nezbytné postavit nový web, který by již v názvu domény obsahoval oblast, v níž se skladatelské duo pohybuje - tj. hudba.

Hudba - práce a dosažené výsledky

Hned na začátku jsme společně vytipovali potenciální sousloví, z čehož vyplynul název domény a struktura celého webu Hudba. Pro aktivitu Přepis not jsme zvolili samostatnou doménu, neboť to je základ pro jejich obor.

Bylo zřejmé, že obsah webu Hudba bude "živý" a ze strany skladatelů bude nutné ho během roku samostatně aktualizovat a vhodně rozšiřovat. Především proto, aby byla jejich aktivita vidět v celém spektru prací a služeb, které se s hudbou obecně souvisí. Ze situace vyplynulo, že bylo více než potřebné weby postavit na bázi intuitivního redakčního systému a své klienty s ním naučit pracovat. Také bylo nutné, aby se do přípravných prací zapojili oba skladatelé i přes jejich běžné pracovní vytížení. Vznikala tím úžasná synergie, každé dva týdny jsme scházeli a vzájemně si sdělovali nápady a zamýšleli se na budoucím výsedkem.

V současné době je vše ve stadiu rozpracovanosti, předpokládané dokončení webů je počátkem jara 2011.

Problematika sousloví "Hudba"

Slovo hudba představuje termín, který je velmi "košatý". Lidé většinou nevyhledávají slovo hudba samostatně, ale zpravidla s nějakým dalším upřesněním:
  • hudba na web, scénická hudba, koncertní hudba, moderní hudba, soudobá hudba, vážná hudba, elektroakustická hudba, hudba pro pantomimu, hudba k divadlu, propojení hudba – tanec, propojení hudba – poezie, hudba k filmu, filmová hudba, výběr hudby pro film, hudba poradenství atd.
Proto nemělo cenu optimalizovat stránky na pouze jedno slovo (v tomto případě hudba), jak bývá v mé praxi zvykem. Bylo tedy třeba postarat se o to, aby alespoň většina z těchto "košatých" sousloví vybíhala mezi prvními ve výsledcích vyhledávání.

Analýzy webu

Zápis v katalozích

  • Hudba - SEO rozcestník CZ
  • Hudba - SEO rozcestník SK

Nejraději hledám přes Google a Seznam.   Obsazuji pouze první místa ve vyhledávačích.   Nový projekt Wikina.   Využívám webhosting ToJeOno.cz

[CNW:Counter]