Kurzy angličtiny Olomouc

Cílem bylo dostat doménu www.compass-centrum.cz na první místa ve výsledcích vyhledávání na klíčové sousloví Kurzy angličtiny Olomouc. Ředitelka jazykové školy musí vynakládat velké úsilí do propagace. Potřebuje, aby na web lidé chodili přirozenou cestou.

Kurzy angličtiny Olomouc - stav před započetím prací

Web na bázi redakčního systému byl od správce webu připraven velmi dobře. Problém byl nesprávně koncipovaných textech, resp. neobjevovala se v nich ta klíčová slova, podle kterých by potencionální zájemci o studium angličtiny tyto kurzy hledali. Jazyková škola nebyla např. na sousloví Kurzy angličtiny Olomouc vůbec k nalezení.

Kurzy angličtiny Olomouc - práce a dosažené výsledky

Jak již výše uvádím, web byl web postaven velmi dobře. Proto jsem se nemusel zaměřovat na technickou stránku věci a mohl jsem se rovnou zabývat optimalizací. Nejdříve jsem své klientce během několikahodinové konzultace vysvětlil, proč se na webové stránky její jazykové školy dostávají jen ti, kteří ji znají nebo si o ní přečtou v inzerci. Rychle pochopila celý princip a vbrzku upravila většinu textů. O zbytek, který vyžadoval hlubší zásahy do kódu, jsem se postaral sám.

Již za necelý měsíc se objevila doména v Google dvanáctém místě, a dokonce na Seznamu byla na osmém. Po dvou a půl měsíci v Seznamu na prvním místě a v Google na první straně.

Stejně jako u jiných webů, kterým pomáhám, je zajímavostí, že doménové jméno compass-centrum totiž neobsahuje žádné z klíčových slov Kurzy angličtiny Olomouc. Tento příklad ukazuje, že lze poměrně rychle dosáhnout zajímavých výsledků, pokud je web technicky dobře připraven a klient je pro věc rovněž zapálený. Pak můžete pracovat paralelně - celý proces zviditelnění ve vyhledávačích to velmi urychlí. Pokud zvolíte správný postup a předáte klientovi potřebné know-how (neděláte o své práci tajnosti), nebudete na výsledek čekat dlouho.

Charakteristika sousloví "Kurzy angličtiny Olomouc"

Angličtina je nejrozšířenější cizí jazyk, na který se pořádají kurzy. A pokud zvolíte takové krásné město jako je Olomouc, nebudete litovat.

Nejraději hledám přes Google a Seznam.   Obsazuji pouze první místa ve vyhledávačích.   Nový projekt Wikina.   Využívám webhosting ToJeOno.cz

[CNW:Counter]